Политика на приватност и колачиња

Вовед и општи услови

PepsiCo Inc., во свое име и во име на сите негови ентитети кои делуваат на локалниот пазар се посветени да ги штитат вашите лични информации кога ги користите нашите веб-страни, апликации, кога сте дел од нашите промоции или кога нè контактирате со прашања

Оваа Политика за Приватност и колачињата се однесува на употребата на личните информации кои ги добиваме од вас преку следниве услуги:

 • Било која веб-страна на PepsiCo која води до оваа Политика на приватност и колачиња
 • Социјални медиуми, платформи за пораки или официјални содржини од PepsiCo на други веб-страни или апликации;
 • Апликации на мобилни уреди;
 • Телефонската линија за грижа за потрошувачи;
 • Било која официјална електронска адреса или СМС број на PepsiCo; или
 • Поштенската адреса за грижа за потрошувачи.

Со цел да го оптимизираме обезбедувањето на нашите услуги до вас и да олесниме некои од нашите маркетинг напори, ние собираме одредени специфични информации за вас.

Политиката на приватност и колачиња го објаснува следново:

 • Кои информации PepsiCo може да ги собира за вас;
 • Како PepsiCo ќе ги користи информациите што ги собира за вас;
 • Кога PepsiCo може да ги користи вашите податоци за да ве контактира;
 • Дали PepsiCo може да ги открива вашите податоци на трети страни;
 • Вашите одлуки во однос на личните информации што ни ги обезбедувате;
 • Користењето на колачиња на веб-страните на PepsiCo и како можете да ги одбиете.

Ние ги користиме сите лични информации кои ни ги обезбедувате или ги прибираме во согласност со применливите закони, вклучувајќи ги и оние кои се во врска со заштитата на личните податоци, како што е Регулативата за заштита на општите податоци на ЕУ (EU General Data Protection Regulation).

Веб-страните на PepsiCo може да имаат линкови до веб страници кои се поседувани или одржувани од трети страни. Овие веб страници на трети страни имаат свои политики на приватност и исто е веројатно да користат колачиња. Ние препорачуваме да ги прегледнете овие политики кои се однесуваат на употребата на вашите лични податоци кои ги внесувате кога ги посетувате овие веб страници а кои исто така може да се собираат од колачињата. Ние не превемаме никаква одговорност за веб страниците на третите страни и нивното користење од ваша страна е на ваш ризик.

Кои сме ние?

Производите на PepsiCo се употребувани од страна на потрошувачите повеќе од милијарда пати дневно во 200 држави и територии низ светот. Портфолиото на производи на PepsiCo вклучува широк спектар на храна и пијалоци, како што се Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana and Quaker Oats. За повеќе информации за PepsiCo ве молиме посетете го www.pepsico.com.

Какви информации ќе прибира PepsiCo за мене?

Кога учествувате, пристапувате или се најавувате на било која од услугите, активностите или онлајн содржините на PepsiCo (вклучувајќи социјални медиуми или апликации за праќање пораки), како што се билтени, промоции, разговори во живо, форуми, веб или мобилни нотификации или гласања, ние може да добиеме лични податоци за вас. Овие податоци ги вклучуваат вашето име, електронска адреса, поштенска адреса, фиксен или мобилен телефон, пол или датум на раѓање, како и информации кои се собрани за вашето користење на услугите на PepsiCo, какви што се: што сте прочитале, гледале или направиле на нашите веб страници, апликации или кога сте користеле некои од другите наши услуги.

Ве молиме да обрнете вимание дека некогаш можеби ќе одлучите да ни дадете дополнителни лични податоци, а некогаш дури и чувствителни лични податоци (на пример: доколку зборувате со нашиот сектор за корисници за одредени диетски потреби или здравствени проблеми што ги имате). Доколку го правите ова, ние ќе ви доставиме дополнителни информации за тоа како ќе ги користиме вашите податоци понатаму.

Некои од нашите услуги ви дозволуваат да се најавите преку услуга на трета страна, како што е Фејсбук, Твитер и Инстаграм. Доколку се одлучите да се најавите преку услуга на трета страна, ќе ви биде прикажан дијалог прозорец при што PepsiCо ќе ви побара дозвола за пристап до вашите лични податоци (на пример: целосното име, датум на раѓање, електронска адреса или било која друга информација која сте овозможиле да биде јавно достапна за страниците на третите страни).

PepsiCo исто така собира информации за тоа како ги користите мобилните апликации на PepsiCo, веб-страниците или другите онлајн содржини, уредите кои ги користите за да добиете пристап до услугите, како и единствените онлајн идентификатори како што се IP адреси, кои се бројки кои можат уникатно да идентификуваат специфичен компјутер или друг мрежен уред на интернет. За повеќе информации, ве молам погледнете го дел 13 од оваа политика за тоа како PepsiCo ги користи колачињата и сличните технологии.

Како PepsiCo ќе ги користи информациите што ќе ги собере за мене?

PepsiCo ќе ги користи вашите лични податоци за различни цели, како што се:

 • Давањето на нашите услуги, активности или онлајн содржини, комуницирање информации за нив (на пример: во врска со претстојни промоции или нови продукти) или справување со вашите барања и побарувања;
 • администрација на услуги, што значи дека PepsiCo може да ве контактира од причини поврзани со услугата, активноста или онлајн содржината за која сте се пријавиле (на пример, да ве известиме за администрацијата на промоција на која сте учествувале или да ве известиме дека одредена услуга, активност или онлајн содржина е суспендирана поради одржување или ажурирање на нашата Политика за приватност и колачиња);
 • прилагодување на содржината што ја гледате на нашите веб страници и апликации и рекламирањето што го гледате на нашите веб страници, апликации или други страници и услуги;
 • работа со трети лица за да ви прикажеме релевантни рекламни содржини на тие трети страници, како што е наведено во дел 6 и 13;
 • контактирање со вас за било кој поднесок што сте го направиле;
 • користење на IP адресите и идентификаторите на уредите за да ја идентификува локацијата на корисниците, блокирање на несоодветно користење, утврдување на бројот на посети од различни земји, прилагодување на содржината на нашите веб-страници, апликации или други услуги врз основа на однесувањето при прелистување и одредување од која земја пристапувате кон услугата;
 • анализа и истражување за да можеме да ги подобриме услугите што ги нуди PepsiCo.

Каде што PepsiCo предлага користење на вашите лични податоци за било која друга употреба, ние ќе се осигураме дека претходно ќе ве известиме или ќе побараме ваше одобрување согласно позитивните законски прописи.

PepsiCo ги собира и користи личните податоци за вас за целите опишани погоре, бидејќи имаме легитимен деловен интерес да го сториме тоа, што не ги надминува вашите права поврзани со заштитата на вашите лични податоци. Вие не сте обврзани да му доставите на PepsiCo било кој од личните податоци опишани погоре, но ако одлучите да не го сторите тоа, можеби нема да можете да добиете некоја од услугите опишани погоре, да пристапите до одредени делови на нашата веб страница, да учествувате во нашите промоции или да ги добиете информациите што сте ги побарале од нас.

Кога ќе ме контактира PepsiCo?

PepsiCo може да ве контактира:

 • во врска со која било коресподенција што ја добиваме од вас или коментар или жалба што ќе ја направите за производи или услуги на PepsiCo;
 • во врска со било кој придонес или прашање што сте го доставиле до PepsiCo, на пример на страниците на социјалните медиуми на PepsiCo, преку текст, говорна пошта или друг вид на пораки;
 • да ве информираме за какви било материјални промени во политиките и практиките на PepsiCo; и
 • за маркетинг цели, под услов да дадете согласност како што е наведено во дел 6.

Веб страницата што ја посетувате ќе ви даде детални информации за тоа како ќе ве контактира PepsiCo во врска со конкретни услуги, активности или онлајн содржини.

Дали ќе бидам контактиран за маркетинг цели?

PepsiCo ќе ви испрати маркетинг пораки, известувања или ќе ве контактира за маркетиншки цели само во счучај да се согласите со тоа. Можете да го повлечете вашиот договор во секое време со кликање или со одбирање на опцијата „отпишување“ во нашата маркетинг комуникација или со користење на контакт деталите неведени во делот 15.

Дали PepsiCo ќе ги сподели моите лични податоци со некој друг?

PepsiCo може од време на време да ги пренесе или да ги открие вашите лични податоци на други лица во групата PepsiCo или на трети лица за која било од горенаведените цели. Примери на релевантни трети страни на кои PepsiCo може да открие лични податоци се владините агенции и трети лица кои вршат услуги во наше име, како што се веб хостинг провајдери, провајдери на плаќања, даватели на услуги за односи со клиентите, маркетинг партнери, медиуми и партнери за исполнување и провајдери на анализи на веб страници.

Кога ги откриваме вашите лични податоци на трети лица кои вршат услуги во наше име, ние обезбедуваме дека таквите даватели на услуги ги користат личните информации само во согласност со нашите упатства и не ги овластуваме да користат или откриваат лични податоци, освен ако е потребно да ги извршуваат услугите во наше име или за да бидеме во согласност со актуелните законски обврски.

PepsiCo исто така може да ги открие вашите лични податоци на трети страни:

(i) онаму каде што е потребно тоа да се стори според закон,

(ii) за целите на, или во врска со, било која правна постапка, или на друг начин заради утврдување, извршување или одбрана на сопствените законски права,

(iii) на органите за спроведување на законот или други владини агенции кои издале законско барање за обелоденување на личните податоци,

(iv) кога веруваме дека обелоденувањето е неопходно за да се спречи штетата или финансиската загуба, или во врска со истрага за сомнение за сторена или вистинска сторена криминална активност, или

(v) ако го продадеме или пренесеме целото или дел од нашето деловно работење или средства (вклучително и преку спојување, реорганизација, одвојување, раскинување или ликвидација).

Меѓународни трансфери на лични податоци

Поради глобалната природа на нашите операции, ние можеме да ги пренесеме вашите лични податоци во САД и во други земји чии закони за заштита на податоците може да не бидат толку исцрпни како оние во ЕУ.

Кога PepsiCo пренесува лични информации надвор од Европската економска унија, било во рамките на групата на компании PepsiCo или на трето лице, PepsiCo ги пренесува личните податоци само:

(i) во земја за која Европската комисија смета дека има соодветни закони за заштита на податоците; или

(ii) на компанија која има тековен и валиден сертификат од САД-ЕУ за заштита на приватноста и која обезбедува одредени стандарди за заштита на податоците во врска со категоријата на лични информации што се пренесуваат; или

(iii) кога имаме воспоставено соодветен механизам за пренос на податоци, како што се Стандардните договорни клаузули на ЕУ, со цел да се обезбеди дека вашите лични податоци се соодветно заштитени. Контактирајте нè за да добиете копија од релевантните механизми за пренос на податоци (погледнете во делот 15 – Контактирајте со PepsiCo за оваа Политика за приватност и колачиња / поплаки, подолу).

Ако ниту еден од овие критериуми не е задоволен, PepsiCo може и понатаму да пренесува лични податоци надвор од ЕЕЗ со ваша експлицитна согласност, или ако преносот е законски неопходен.

Пристапот до вашите лични податоци ќе биде ограничен само на поединци кои треба да ги знаат информациите за целите опишани во оваа Политика за приватност.

Можете да побарате копија од сите механизми за трансфер, според кои било какви лични податоци се пренесуваат надвор од Европската унија, користејќи ги деталите за контакт во делот 15.

Навредливи или несоодветни содржини на веб-страните на PepsiCo

Ако објавувате или праќате агресивна, несоодветна или непристојна содржина било каде на или во веб страниците на PepsiCo или на друг начин се вклучите во било какво несоодветно однесување на која било кој сервис на PepsiCo, PepsiCo може да ги користи вашите лични податоци за да го прекине таквото однесување.

Онаму каде што PepsiCo разумно верува дека сте прекршиле или може да прекршите било какви применливи закони (на пример: каде содржината што сте ја објавиле може да биде со клевети), PepsiCo може да ги користи вашите лични податоци за да ги информира агенциите за спроведување на законот за вашето однесување.

Што ако сум корисник на возраст под 16 години?

Ако сте на возраст под 16 години, ве молиме да добиете дозвола од вашиот родител / старател пред да дадете било какви лични податоци на PepsiCo.

Колку долго PepsiCo ќе ги задржи моите лични податоци?

Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци во нашите системи онолку долго колку што е потребно за релевантната активност, освен ако не е потребен или дозволен подолг период на чување според закон.

Генерално, ако ги доставувате вашите лични податоци за да учествувате во промоција, ние ќе ги чуваме вашите лични податоци онолку колку што е потребно за администрирање на таа промоција.

Ако се регистрирате на нашите билтени за електронска пошта / маркетиншки комуникации, ќе ги зачуваме вашите лични податоци до моментот кога ќе побарате истите да бидат избришани (ако одберете да се откажете во било кое време, тогаш е вообичаено да задржиме некои од вашите лични податоци за да бидеме сигурни дека повторно нема да бидете контактирани).

За повеќе информации за бришење на вашите лични податоци кои ги поседува PepsiCo, ве молиме погледнете го делот 12 подолу.

Може ли да ги видам или избришам личните податоци што ги има PepsiCo за мене?

До степенот потребен според важечките закони, имате право да побарате копија од личните податоци што ги поседува PepsiCo за вас и да ги корегирате неправилностите. Ние ќе вложиме разумни напори за снабдување, поправка или бришење на лични податоци за вас во нашите датотеки. Ве молиме упатете ги вашите барања и прашања во врска со ова или било кое друго прашање поврзано со Политиката за приватност и колачиња на лицето за контакт во делот 15.

Исто така, имате право да побарате да се поправи обработката на вашите лични податоци или истите да се избришат, нивната обработка да биде ограничена или личните податоци што ги имаме за вас да ви се достават во преносен формат. Ако сакате да ги дискутирате или да искористите било кои од овие права, ве молиме користете ги деталите за контакт во делот 15.

Колачиња на веб прелистувачот

a. Што е колаче?

Колачињата се текстуални датотеки поставени на вашиот компјутер за да се соберат стандардни информации за логирањето на интернет и информации за однесувањето на посетителите. Овие информации се користат за да се следи користењето на веб-страната на посетителите и за составување на статистички извештаи за активностите на веб-страната. За повеќе информации, видете на  www.aboutcookies.org. Можете да го поставите вашиот пребарувач да не прифаќа колачиња, а горенаведената веб-страна ви кажува како да ги отстраните колачињата од вашиот прелистувач. Меѓутоа, ако го направите тоа во неколку случаи, некои од карактеристиките на веб-страната можеби нема да функционираат како резултат.

Во текот на секоја посета на веб-страната на PepsiCo, страниците што ги гледате, заедно со колачето, се преземаат на вашиот уред. Многу веб-страници го прават ова, бидејќи колачињата им овозможуваат на издавачите на веб-страници да направат корисни работи како што се: да дознаат дали уредот (и веројатно неговиот корисник) претходно ја посетиле веб-страницата. Ова се прави при постојана посета со цел да се провери и да се пронајдете колачето што останало при последната посета. Ако продолжите без да ги промените вашите поставки, претпоставуваме дека сте среќни да ги примите сите колачиња на веб-страницата на PepsiCo. Сепак, можете да ги промените вашите поставки за колачиња во секое време.

б. Како PepsiCo користи колачиња?

Информациите обезбедени од колачињата можат да ни помогнат да го разбереме профилот на нашите посетители и да ни помогне да ви обезбедиме подобро корисничко искуство. PepsiCo ги користи овие информации за да помогне во подобрувањето на услугите и комуникацијата што им ги нуди на своите корисници и да разбере кои други веб-сајтови ги посетиле со цел подобро да ги разберат нивните интереси. Ние користиме само колачиња кои се неопходни за да ви ја обезбедиме нашата веб-страница ако сте дале согласност за тоа.

в. Колачиња од трети страни во вметнатите содржини на страниците на PepsiCo

Забележете дека за време на вашите посети на веб-сајтовите на PepsiCo може да забележите некои колачиња кои не се поврзани со PepsiCo.

Ние понекогаш внесуваме содржини од социјалните медиуми и други трети страни на нашите веб-страници. Тие можат да вклучуваат копчиња од Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и слично. Како резултат на тоа, кога ќе ја посетите страницата што содржи таква содржина, можеби ќе бидете претставени со колачиња од овие веб-страници и овие колачиња од трети страни може да ја следат вашата употреба на веб-сајтот на PepsiCo. PepsiCo не контролира ширење на овие колачиња и треба да ја проверите веб-страницата на релевантната трета страна за повеќе информации.

Таму каде што PepsiCo внесува содржини од социјалните медиуми и други веб-сајтови од трети лица, некои веб-сајтови добиваат можност да го користат Google Analytics за да собираат податоци за однесувањето на корисниците за свои цели. PepsiCo не го контролира ова. За повеќе информации, видете ја веб-страницата на Google: “Како Google користи податоци кога користите веб-страници или апликации на нашите партнери”.

d. PepsiCo алатки за споделување

Вие исто така може да забележите дека на веб-страниците на PepsiCo има копчиња за  споделување и тие им овозможуваат на корисниците лесно да ги споделат содржините со своите пријатели преку голем број популарни социјални мрежи. Кога ќе кликнете на едно од овие копчиња, колачето може да биде создадено од платформата  преку која сте одлучиле да споделите содржини. Повторно, PepsiCo не го контролира ширењето на овие колачиња.

e. Пепси колачиња

Можете да го конфигурирате вашиот прелистувач да ги прифати сите колачиња, да ги одбие сите колачиња или да ве извести кога е поставено “колаче”. (Секој прелистувач е различен, затоа проверете го менито “Помош” на вашиот интернет пребарувач за да дознаете како да ги промените вашите параметри за колачиња.)

Сите колачиња ќе истечат по 90 дена.

f. Употреба на колачиња

Ние можеме да користиме податоци за колачиња за да ви покажеме релевантно рекламирање на трети страни (на пример Фејсбук, Google, Instagram, Snapchat и Твитер). Ова може да вклучи прикажување на рекламна порака каде што знаеме дека претходно сте ја посетиле веб-страницата на PepsiCo. Ако не сакате да бидат прикажани насочени рекламни пораки од PepsiCo, некои трети страни ќе ви дозволат да не гледате пораки од одредени рекламодатели на тоа место во иднина. Ако сакате да ги сопрете сите персонализирани сервиси од PepsiCo, вклучувајќи ги и целните рекламни пораки на трети страни, можете да ги посетите поставувањата на вашиот прелистувач и таму да ја оневозможите персонализација.

g. Други информации собрани од веб прелистувачи

Вашиот веб-прелистувач исто така може да им обезбеди на PepsiCo информации за вашиот уред, како што се IP / MAC адреса и детали за прелистувачот што го користите. Ние ги користиме информациите обезбедени од вашиот прелистувач или од линкот што сте го кликнале за да ја разбереме веб-страницата која ве упатила на веб-страницата на PepsiCo и ова може да биде дознаено со колачињата за ефикасност.

Доколку имате загриженост во врска со начинот на кој ги користиме колачињата или вашите поставки, ве молиме контактирајте нè користејќи ги деталите во делот 15.

Промени во Политиката за приватност и колачиња на PepsiCo

Оваа Политика за приватност и колачиња може да се ажурира од време на време, па можеби ќе сакате да ja проверите секојпат кога пристапувате или поднесувате лични податоци на PepsiCo. Датумот на најновите ревизии ќе се појави на оваа страница.

Контактирање со PepsiCo за оваа Политика за приватност и колачиња / претставки

Ако имате какви било прашања или коментари за оваа Политика за приватност и колачиња, консултирајте се со табелата во Анекс 1 за да ги најдете името и информациите на лицето за контакт на PepsiCo кое е контролорот на податоците за вашите лични информации во земјата каде што сте базирани.

Ако сте незадоволни од нашето постапување со вашите лични податоци, исто така имате право да се жалите до надзорниот орган за заштита на лични податоци во Република Северна Македонија.

Датум на влегување во сила: 10.05.2019

Последна измена: 10.05.2019